CHeaderCtrl::Layout

BOOL Układ ( HDLAYOUT * pHeaderLayout );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób 0.

Parametry

pHeaderLayout

Wskaźnik do HDLAYOUT strukturę, która zawiera informacje używane do ustawiania rozmiar i położenie formantu nagłówka.

Uwagi

Pobiera rozmiar i położenie formantu nagłówka w obrębie danego prostokąta. Ta funkcja jest używana do określenia odpowiednich wymiarach dla nowego formantu nagłówka, który ma zajmować danego prostokąta.

Omówie&nie CHeaderCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index