CHeaderCtrl::InsertItem

int Użyj metody InsertItem ( int nienastawionych, HDITEM * phdi );

Wartość zwracany

I&ndeks nowego elementu w przypadku powodzenia; otherwisenbsp; – 1.

Parametry

nienastawionych

Indeksu elementu ma zostać wstawiony. Jeśli wartość wynosi zero, element zostanie wstawiony na początku nagłówka formantu. Jeśli wartość jest większa niż maksymalna wartość, element jest wstawiany do końca nagłówka formantu.

phdi

Wskaźnik do struktury HDITEM , zawierający informacje o elemencie dodaje się.

Uwagi

Wstawia nowy element do formantu nagłówka pod określonym indeksem.

Omówie&nie CHeaderCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CHeaderCtrl::DeleteItem, CHeaderCtrl::GetItem

Index