CHeaderCtrl::GetItemCount

int GetItemCount ( ) stała;

Wartość zwracany

Liczba eleme&ntów sterowania nagłówka w przypadku powodzenia; otherwisenbsp; – 1.

Uwagi

Pobiera liczbę elementów w formancie nagłówka.

Omówie&nie CHeaderCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CHeaderCtrl::GetItem, CHeaderCtrl::SetItem

Index