CHeaderCtrl::GetItem

BOOL GetItem ( int nienastawionych, HDITEM * pHeaderItem ) stała;

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób 0.

Parametry

nienastawionych

Określa indeksu elementu do pobrania.

pHeaderItem

Wskaźnik do struktury HDITEM , odbierająca nowego elementu. Ta struktura jest używana z funkcji członek Użyj metody InsertItem i SetItem . Flagi w elemencie maski zapewniają, że wartości w odpowiednich elementów są poprawnie wypełnione po powrocie. Jeśli element Maska jest ustawiona na zero, wartości w inne elementy struktury są bezsensowne.

Uwagi

Pobiera informacje o element kontrolny nagłówka.

Omówie&nie CHeaderCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CHeaderCtrl::SetItem

Index