CHeaderCtrl::GetImageList

(CImageList * GetImageList) stała;

Wartość zwracany

Wskaźnik do obiektu CImageList.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie implementuje zachowanie wiadomości Win32 HDM_GETIMAGELIST, zgodnie z opisem w zestawie SDK platformy.

Obiekt CImageList , do którego punkty zwrócony wskaźnik jest tymczasowy obiekt i skreśla się w następnym przetwarzaniu czas bezczynności.

Omówie&nie CHeaderCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CHeaderCtrl::SetImageList, CHeaderCtrl::CreateDragImage

Index