CHeaderCtrl::CreateDragImage

CImageList * CreateDragImage (int nIndex );

Wartość zwracany

Wskaźnik do obiektu CImageList w przypadku powodzenia; inny sposób NULL. Zwrócona lista zawiera tylko jeden obraz.

Parametry

nIndex

Indeksu elementu wewnątrz nagłówka formantu. Obraz przypisany do tego elementu jest podstawą przejrzystego obrazu.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie implementuje zachowanie wiadomości Win32 HDM_CREATEDRAGIMAGE, zgodnie z opisem w zestawie SDK platformy. Jest on podawany do obsługi nagłówek elementu przeciągnij i upuść.

Obiekt CImageList , do którego punkty zwrócony wskaźnik jest tymczasowy obiekt i skreśla się w następnym przetwarzaniu czas bezczynności.

Omówie&nie CHeaderCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CHeaderCtrl::GetImageList, CHeaderCtrl::SetImageList

Index