CHeaderCtrl::Create

BOOL Tworzenie ( DWORD dwStyle, St&ała RECTamp; Rect, CWnd * pParentWnd, UINT nID );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli inicjalizacja została pomyślnie; inny sposób zera.

Parametry

dwStyle

Określa styl nagłówka formantu. Zastosuj dowolną kombinację stylów formantu nagłówka niezbędne do kontroli.

rect

Określa rozmiar i położenie formantu nagłówka. Może to być albo obiekt CRect lub struktury RECT.

pParentWnd

Określa nagłówka formantu nadrzędnego okna, zazwyczaj CDialog. Nie może być ZEROWY.

nID

Określa identyfikator formantu nagłówka.

Uwagi

Podczas konstruowania obiektu CHeaderCtrl w dwóch etapach. Najpierw Wywołaj konstruktora, następnie wywołać Tworzenie, który tworzy nagłówka formantu i dołącza go do obiektu CHeaderCtrl.

Następujące style można stosować do formantu nagłówka (zobacz O stylów formantu nagłówka więcej informacji)

Ponadto, można użyć następujących wspólnych stylów formantu do określenia sposobu nagłówka formantu pozycje i zmienia się (patrz: Wspólnych stylów formantu więcej informacji)

Następujące style okna można również stosować do formantu nagłówka (uzyskać więcej informacji zobacz Style okien ):

Omówie&nie CHeaderCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CHeaderCtrl::CHeaderCtrl

Index