CHeaderCtrl::CHeaderCtrl

CHeaderCtrl ( );

Uwagi

Obiekt CHeaderCtrl.

Omówie&nie CHeaderCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CHeaderCtrl::Create

Index