CGopherLocator

Klasy, które CGopherLocator pobiera protokołu gopher "lokalizatora kontrolerów domen" z serwera protokołu gopher, określa typ lokalizator i udostępnia Lokalizator CGopherFileFind.

Aplikacja musi uzyskać Lokalizator serwer gopher, przed może pobierać informacje z tego serwera. Po otrzymaniu lokalizatora, należy traktować Lokalizator jako token nieprzezroczyste.

Każdy Lokalizator protokołu gopher ma atrybuty, które określają typ pliku lub Serwer wykrył. Aby uzyskać listę typów protokołu gopher Locator, zobacz GetLocatorType.

Aplikacja zwykle używa lokalizatora kontrolerów domen dla wywołania CGopherFileFind::FindFile na pobrać określoną cząstką informacji.

Aby dowiedzieć się, jak CGopherLocator działa z innych klas MFC Internet, zobacz artykuł Internet programowania z WinInet w Visual C++ Programmer's Guide.

# include lt;afxinet.h>

Czło&nkowie klasy |nbsp; Klasa podstawowa | Wykres hierarchii

Zobacz też CGopherFileFind

Index