CGopherLocator::operator LPCTSTR

operatora (LPCTSTR) stała;

Wartość zwracany

Wskaźnik znaków danych string.

Uwagi

Ten operator użyteczne odlewania zapewnia efektywną metodę dostępu zakończony znakiem null ciąg c zawarte w obiekcie CGopherLocator . Żadne znaki są kopiowane; zwracany jest tylko wskaźnik.

Omówie&nie CGopherLocator |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index