CGopherLocator::CGopherLocator

CGopherLoc&ator (const CGopherLocatoramp;REF );

Parametry

ref

Odwołanie do stałej obiektu CGopherLocator.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie nazywa się utworzyć obiektu CGopherLocator . Nigdy nie tworzysz obiekt CGopherLocator bezpośrednio. Zamiast tego wywołania CGopherConnection::CreateLocator do tworzenia i zwraca wskaźnik do obiektu CGopherLocator.

Omówie&nie CGopherLocator |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CGopherFileFind, CGopherConnection

Index