CGopherFileFind

Klasa CGopherFileFind pomocy w wyszukiwanie plików internetowych serwerów gopher. CGopherFileFind zawiera funkcje składowe, które rozpocząć wyszukiwanie, zlokalizuj plik i zwraca adres URL pliku.

Innych klas MFC przeznaczony dla Internet i lokalny plik przeszukiwane zawierają CFtpFileFind i CFileFind. Wraz z CGopherFileFindklasy te zapewniają bezproblemowe mechanizm użytkownika, aby znaleźć konkretne pliki, niezależnie od serwera protokołu, typ pliku lub lokalizacji (albo komputera lokalnego, jak lub z serwerem zdalnym.) Należy zauważyć, że nie istnieje żadna klas MFC wyszukiwania na serwerach HTTP, ponieważ HTTP nie obsługuje manipulacji bezpośredniego plików wymaganych przez wyszukiwanie.

Uwaga CGopherFileFind nie obsługuje następujące funkcje składowe swojej klasy bazowej CFileFind:

Dodatkowo gdy używana z CGopherFileFind, funkcję Państwa CFileFind IsDots jest zawsze Fałsz.

Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z CGopherFileFind i inne klasy WinInet, zobacz artykuł Internet programowania z WinInet w Visual C++ Programmer's Guide.

# include lt;afxinet.h>

Członkowie klasy |nbsp; Klasa podstawowa | Wykres hierarchii

Zobacz też CFtpFileFind, CFileFind, CInternetFile, CGopherFile, CHttpFile

Index