CGopherFileFind::GetScreenName

CString GetScreenName () stała;

Wartość zwracany

Nazwa ekranu protokołu gopher.

Uwagi

Nazwać tę funkcję Państwa, aby uzyskać nazwę ekranu protokołu gopher.

Omówienie CGopherFileFind |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index