CGopherFileFind::GetLength

wirtualny DWORD GetLength () stała;

Wartość zwracany

Długość, w bajtach, znaleziony plik.

Uwagi

Nazwać tę funkcję Państwa, aby uzyskać długość, w bajtach, znaleziony plik.

GetLength używa członka nFileSizeLow , struktura Win32 WIN32_FIND_DATA Aby uzyskać wartość DWORD bity wielkość pliku w bajtach. Jeżeli plik może być więcej niż czterech gigabajtów rozmiaru, użyj Państwa GetLength64.

Omówienie CGopherFileFind |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CFileFind

Index