CGopherFileFind::FindNextFile

wirtualny BOOL FindNextFile);

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli ma więcej plików; wartość zero, jeśli jest to ostatni plik i poprzednie wywołanie FindFile lub FindNextFile zwrócił niezerową. Pobierz rozszerzone informacje o błędach, wywołania funkcji Win32 GetLastError.

Uwagi

Nazwać tę funkcję Państwa, aby kontynuować wyszukiwanie plików rozpoczęte w wyniku wywołania CGopherFileFind::FindFile.

Omówienie CGopherFileFind |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CFileFind::Find&NextFile

Index