CGopherFileFind::FindFile

wirtualne BOOL FindFile (CGopherLocatoramp;refLocatorLPCTSTRpstrStringDWORDdwFlags= INTERNET_FL&AG_RELOAD);

wirtualne BOOL FindFile (LPCTSTR pstrString, DWORD dwFlags = INTERNET_FLAG_RELOAD);

Wartość zwracany

&Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; 0.nbsp inaczej; Pobierz rozszerzone informacje o błędach, wywołania funkcji Win32 GetLastError.

Parametry

refLocator

Odwołanie do obiektu CGopherLocator.

pstrString

Wskaźnik ciąg zawierający nazwę pliku.

dwFlags

 Flagi opisujące sposób obsługi tej sesji. Ważne flagi:

Uwagi

Nazwać tę funkcję Państwa, aby znaleźć plik protokołu gopher.

Po wywołaniu FindFile do pobrania pierwszego obiektu protokołu gopher, można wywołać FindNextFile do pobierania plików kolejnych protokołu gopher.

Omówienie CGopherFileFind |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CFileFind::FindFile

Index