CGopherFileFind::CGopherFileFind

CGopherFileFind (CGopherConnection * pConnection, DWORD dwContext = 1);

Parametry

pConnection

Wskaźnik do obiektu CGopherConnection.

dwContext

Identyfikator kontekstu dla operacji. Aby uzyskać więcej informacji na temat dwContext , zobacz uwagi.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie nazywa się do konstruowania obiektu CGopherFileFind.

Wartością domyślną parametru dwContext jest wysyłany przez MFC do obiektu CGopherFileFind z obiektu CInternetSession , która utworzyła obiekt CGopherFileFind . Podczas konstruowania obiektu CGopherFileFind można zastąpić domyślną aby ustawić identyfikator kontekstu wartość Twój wybór. Identyfikator kontekstu jest zwracana do CInternetSession::OnStatusCallback zapewnienie stanu obiektu, z którym jest identyfikowany. Zobacz artykuł Pierwsze kroki w Internecie: WinInet w Visual C++ Programmer's Guide uzyskać więcej informacji dotyczących identyfikatora kontekstu.

Omówienie CGopherFileFind |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CFtpFileFind, CFileFind

Index