CGopherFile

Klasy MFC CGopherFile oferuje funkcjonalność do odczytu plików na serwer gopher.

Usługi protokołu gopher nie użytkownicy mogli zapisywać dane do pliku protokołu gopher, ponieważ ta usługa działa głównie jako interfejs z systemem menu przy wyszukiwaniu informacji. Funkcje składowe CGopherFile zapisu, WriteStringi opróżnić nie są implementowane dla CGopherFile. Wywołanie funkcji w obiekcie CGopherFile zwróci CNotSupportedException.

 Aby dowiedzieć się, jak CGopherFile działa z innych klas MFC Internet, zobacz artykuł Internet programowania z WinInet w Visual C++ Programmer's Guide.

# include lt;afxinet.h>

Czło&nkowie klasy |nbsp; Klasa podstawowa | Wykres hierarchii

Zobacz też CInternetFile, CGopherLocator, CGopherFileFind, CGopherConnection

Index