CGopherFile::CGopherFile

CGopherFile (HINTERNET hFileCGopherLoc&atoramp;refLocatorCGopherConnection *,pConnection );

Parametry

hFile

Dojście do pliku HINTERNET.

refLocator

Odwołanie do obiektu CGopherLocator.

pConnection

Wskaźnik do obiektu CGopherConnection.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie nazywa się do konstruowania obiektu CGopherFile.

Należy obiekt CGopherFile do odczytu z pliku podczas sesji internetowej protokołu gopher.

Nigdy nie tworzysz obiekt CGopherFile bezpośrednio. Zamiast tego wywołania CGopherConnection::OpenFile , aby otworzyć plik na serwer gopher.

Omówie&nie CGopherFile |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CInternetFile, CGopherLocator, CGopherFileFind, CGopherConnection

Index