Członkowie klasy CGopherConnection

Budowa

CGopherConnection Obiekt CGopherConnection.

Operacje

OpenFile Otwiera plik protokołu gopher.
CreateLocator Tworzy obiekt CGopherLocator aby znaleŸć pliki na serwer gopher.
GetAttribute Pobiera atrybut informacji o obiekcie protokołu gopher.

Omówienie CGopherConnection |nbsp; Bazowy klasy członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CFtpConnection, CHttpConnection, CInternetConnection, CGopherFileFind

Index