CGopherConnection

Klasy MFC CGopherConnection zarządza połączenie do serwera internetowego protokołu gopher. Usługa protokołu gopher jest jednym z trzech usług internetowych, uznane przez klas MFC WinInet.

Klasa CGopherConnection zawiera trzy funkcje dodatkowych członków, które zarządzają usługą protokołu gopher i konstruktor: OpenFile, CreateLocatori GetAttribute.

Do komunikowania się z serwera internetowego protokołu gopher, należy najpierw utworzyć instancję CInternetSession, a następnie wywołać CInternetSession::GetGopherConnection, która tworzy obiekt CGopherConnection i zwraca wskaźnik do niego. Użytkownik nigdy nie bezpośrednio utworzyć obiektu CGopherConnection.

 Aby dowiedzieć się, jak CGopherConnection działa z innych klas MFC Internet, zobacz artykuł Internet programowania z WinInet w Visual C++ Programmer's Guide. Aby uzyskać więcej informacji o korzystaniu z dwóch pozostałych obsługiwanych usług internetowych, FTP i HTTP, zobacz klasy CHttpConnection i CFtpConnection.

# include lt;afxinet.h>

Członkowie klasy |nbsp; Klasa podstawowa | Wykres hierarchii

Zobacz też CFtpConnection, CHttpConnection, CInternetConnection, CGopherLocator, CGopherFile, CInternetSession

Index