CGopherConnection::CGopherConnection

(CGopherConnection);

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie nazywa się do konstruowania obiektu CGopherConnection . Nigdy nie tworzysz CGopherConnection bezpośrednio. Raczej wywołania CInternetSession::GetGopherConnection, która tworzy obiekt CGopherConnection i zwraca wskaźnik do niego.

Omówienie CGopherConnection |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CFtpConnection, CHttpConnection, CInternetConnection

Index