Członkowie klasy CGdiObject

Członkowie danych

m_hObject Uchwyt zawierających HBITMAP, HPALETTE, HRGN, HBRUSH, HPENlub HFONT , dołączone do tego obiektu.

Budowa

CGdiObject Obiekt CGdiObject.

Operacje

GetSafeHandle Zwraca m_hObject , chyba że Ta jest NULL, w którego przypadku NULL jest zwracany.
FromHandle Zwraca wskaźnik do obiektu CGdiObject przyznać uchwyt obiektu Windows GDI.
Dołącz Dołącza obiektów GDI systemu Windows do obiektu CGdiObject.
Odłączanie Odłącza obiektów GDI systemu Windows z obiektu CGdiObject i zwraca uchwyt do obiektów GDI systemu Windows.
UsuńObiekt Usuwa obiektów GDI systemu Windows podłączone do obiektu CGdiObject pamięci przez zwalniania wszystkich systemu pamięci masowej skojarzone z obiektem.
DeleteTempMap Usuwa wszystkie tymczasowe obiekty CGdiObject utworzone przez FromHandle.
GetObject Wypełnia buforu dane, które opisują obiektów GDI systemu Windows podłączone do obiektu CGdiObject.
CreateStockObject Pobiera dojścia do jednego z Windows wstępnie zdefiniowanych akcji pióra, pędzle lub czcionki.
UnrealizeObject Resetuje pochodzenia Pędzel lub resetuje logiczne palety.
GetObjectType Pobiera typ obiektu GDI.

Omówie&nie CGdiObject |nbsp; Bazowy klasy członków | Wykres hierarchii

Index