CGdiObject

Klasy CGdiObject zapewnia klasą bazową dla różnego rodzaju grafiki Windows obiektów interfejsu (GDI) urządzenia takie jak mapy bitowe, regionów, pędzle, zagrody, palety i czcionki. Nigdy nie tworzysz CGdiObject bezpośrednio. Zamiast tworzenia obiektu z jednej z jej klas pochodnych, takich jak CPen lub CBrush.

Aby uzyskać więcej informacji o CGdiObject, zobacz Obiekty graficzne w Visual C++ Programmer's Guide.

# include lt;afxwin.h>

Czło&nkowie klasy |nbsp; Klasa podstawowa | Wykres hierarchii

Zobacz też CBitmap, CBrush, CFont, CPalette, CPen, CRgn

Index