CGdiObject::UnrealizeObject

BOOL UnrealizeObject ( );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób 0.

Uwagi

Resetuje pochodzenia Pędzel lub resetuje logiczne palety. UnrealizeObject jest funkcją członek klasy CGdiObject , powinny być powoływane tylko na CBrush lub CPalette obiektów.

Dla obiektów CBrush UnrealizeObject instruuje system, aby zresetować pochodzenia danego pędzla następnym razem, gdy jest wybrany do kontekstu urządzenia. Jeżeli obiekt jest obiektem CPalette , UnrealizeObject instruuje system, aby realizować palety, jakby go nie miała wcześniej zrealizowanych. Następnym razem, aplikacja ta wywołuje funkcję CDC::RealizePalette dla określonej palety, system całkowicie mapuje logiczne paletę na palecie systemu.

Nie należy użyć funkcji UnrealizeObject z obiektami zapasów. Funkcja UnrealizeObject musi zostać wywołana, gdy nowe pochodzenia pędzla jest ustawiony (z zastosowaniem funkcji CDC::SetBrushOrg ). Funkcja UnrealizeObject nie może być wywoływana dla aktualnie wybranego pędzla lub aktualnie wybrana paleta dowolnym kontekście wyświetlania.

Omówie&nie CGdiObject |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDC::RealizePalette, CDC::SetBrushOrg

Index