CGdiObject::m_hObject

Uwagi

Uchwyt zawierających HBITMAP, HRGN, HBRUSH, HPEN, HPALETTElub HFONT , dołączone do tego obiektu.

Omówie&nie CGdiObject |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index