CGdiObject::GetSafeHandle

HGDIOBJ GetSafeHandle ( ) Stała;

Wartość zwracany

Uchwyt do dołączonego obiektu Windows GDI; inny sposób NULL jeśli nie obiekt jest dołączony.

Uwagi

Zwraca m_hObject , chyba że Ta jest NULL, w którego przypadku NULL jest zwracany. To jest częścią paradygmat interfejsu ogólne uchwyt i jest przydatne, gdy NULL jest prawidłowe lub specjalnych wartości dla uchwyt.

Omówie&nie CGdiObject |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index