CGdiObject::GetObjectType

UINT GetObjectType ( ) Stała;

Wartość zwracany

Typ obiektu, jeśli kończy się pomyślnie; przeciwnym razie 0. Wartość może być jedną z następujących czynności:

Uwagi

Pobiera typ obiektu GDI.

Omówie&nie CGdiObject |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CGdiObject::GetObject, CDC::SelectObject

Index