CGdiObject::GetObject

int GetObject ( int nCount, elementem LPVOID lpObject ) Stała;

Wartość zwracany

Liczba bajtów pobranych; w przeciwnym razie 0, jeśli błąd występuje.

Parametry

nCount

Określa liczbę bajtów do skopiowania do buforu lpObject.

lpObject

Punkty do buforu użytkownika, który ma otrzymywać informacje.

Uwagi

Wypełnia buforu danych, który definiuje określony obiekt. Funkcja pobiera struktury danych, których typ zależy od typu obiektu graficznego, jak pokazano w poniższej liście:

Obiekt Typ buforu
CPen LOGPEN
CBrush LOGBRUSH
CFont LOGFONT
CBitmap MAPA BITOWA
CPalette PROGRAM WORD
CRgn Nie jest obsługiwana

Jeżeli obiekt jest obiektem CBitmap , GetObject zwraca tylko szerokość, wysokość i informacje o kolorach formatu bitmapy. Rzeczywistą liczbę bitów mogą być pobierane za pomocą CBitmap::GetBitmapBits.

Jeżeli obiekt jest obiektem CPalette , GetObject pobiera wyraz , który określa liczbę wpisów w palecie. Funkcja nie pobierać struktury LOGPALETTE , która określa paletę. Aplikację można uzyskać informacji o palecie wpisy przez wywołanie CPalette::GetPaletteEntries.

Omówie&nie CGdiObject |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CBitmap::GetBitmapBits, CPalette::GetPaletteEntries

Index