CGdiObject::FromHandle

statyczne CGdiObject * PASCAL FromHandle ( HGDIOBJ hObject );

Wartość zwracany

Wskaźnik CGdiObject , który może być tymczasowe lub stałe.

Parametry

hObject

Uchwyt do obiektów GDI systemu Windows.

Uwagi

Zwraca wskaźnik do obiektu CGdiObject , biorąc pod uwagę dojścia do obiektów GDI systemu Windows. Jeśli obiekt CGdiObject nie jest już dołączony do obiektu Windows GDI, tymczasowy obiekt CGdiObject zostanie utworzona i dołączone.

Ten tymczasowy obiekt CGdiObject jest prawidłowy tylko do czasu stosowania ma czas bezczynności w jego pętli zdarzenia, które jednocześnie wszystkie tymczasowe obiekty graficzne są usuwane. Innymi słowy jest, że tymczasowy obiekt jest tylko ważne podczas przetwarzania w jednym oknie komunikatu.

Omówie&nie CGdiObject |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CGdiObject::DeleteTempMap

Index