CGdiObject::DeleteTempMap

statyczne nieważne PASCAL DeleteTempMap ( );

Uwagi

Wywoływana automatycznie, przez CWinApp obsługi czas bezczynności, DeleteTempMap usuwa wszelkie tymczasowe obiekty CGdiObject utworzone przez FromHandle. DeleteTempMap odłącza obiektów GDI systemu Windows podłączone do tymczasowy obiekt CGdiObject przed usunięciem obiektu CGdiObject.

Omówie&nie CGdiObject |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CGdiObject::Detach, CGdiObject::FromHandle

Index