CGdiObject::DeleteObject

BOOL UsuńObiekt ( );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli obiekt GDI została pomyślnie usunięta; inny sposób 0.

Uwagi

Usuwa załączony obiektów GDI systemu Windows z pamięci, zwalniając wszystkich systemu pamięci masowej powiązanej z obiektów GDI systemu Windows. Pamięci masowej powiązanej z obiektu CGdiObject nie jest zagrożony tego wywołania. Aplikacja nie powinny wywoływać UsuńObiekt na obiekcie CGdiObject , który jest aktualnie zaznaczony do kontekstu urządzenia.

Po usunięciu pędzlu wzorka bitmapa związanym z pędzla nie jest usuwany. Mapa bitowa, muszą zostać skreślone niezależnie.

Omówie&nie CGdiObject |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CGdiObject::Detach

Index