CGdiObject::CreateStockObject

BOOL CreateStockObject ( int nIndex );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli funkcja jest skuteczne; inny sposób 0.

Parametry

nIndex

Stała określająca typ podstawowy obiekt pożądane. Zobacz parametr fnObject do GetStockObject w zestawie Win32 SDK opis odpowiednich wartości.

Uwagi

Pobiera dojścia do jednej z wstępnie zdefiniowanych akcji pióra Windows GDI, pędzle lub czcionki i dołącza obiektów GDI do obiektu CGdiObject . Wywołanie tej funkcji z jednej z klas pochodnych, które odpowiada typowi obiektu GDI systemu Windows, takich jak CPen dla akcji pióra.

Omówie&nie CGdiObject |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CPen::CPen, CBrush::CBrush, CFont::CFont, CPalette::CPalette

Index