CGdiObject::Attach

BOOL Dołącz ( HGDIOBJ hObject );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli załącznik jest skuteczne; inny sposób 0.

Parametry

hObject

Uchwyt do obiektów GDI systemu Windows (na przykład HPEN lub HBRUSH).

Uwagi

Dołącza obiektów GDI systemu Windows do obiektu CGdiObject.

Omówie&nie CGdiObject |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CGdiObject::Detach

Index