CFtpFileFind

Klasa CFtpFileFind pomocy w wyszukiwanie plików internetowych serwerów FTP. CFtpFileFind zawiera funkcje składowe, które rozpocząć wyszukiwanie, zlokalizuj plik i zwraca adres URL lub innych opisowe informacje dotyczące pliku.

Innych klas MFC przeznaczony dla Internet i lokalny plik przeszukiwane zawierają CGopherFileFind i CFileFind. Wraz z CFtpFileFindklasy te zapewniają bezproblemowe mechanizm klienta, aby znaleźć konkretne pliki, niezależnie od serwera typ pliku lub protokół (komputer lokalny lub zdalny serwer). Należy zauważyć, że nie istnieje żadna klas MFC wyszukiwania na serwerach HTTP, ponieważ HTTP nie obsługuje manipulacji bezpośredniego plików wymaganych do wyszukiwania.

Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z CFtpFileFind i inne klasy WinInet, zobacz artykuł Internet programowania z WinInet w Visual C++ Programmer's Guide.

# include lt;afxinet.h>

Członkowie klasy |nbsp; Klasa podstawowa | Wykres hierarchii

Zobacz też CGopherFileFind, CInternetFile, CGopherFile, CHttpFile

Index