CFtpFileFind::FindFile

wirtualne BOOL FindFile (LPCTSTR pstrName = NULL, DWORD dwFlags = INTERNET_FLAG_RELOAD);

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; przeciwnym razie 0. Pobierz rozszerzone informacje o błędach, wywołania funkcji Win32 GetLastError.

Parametry

pstrName

Wskaźnik ciąg zawierający nazwę pliku, aby znaleźć. Jeśli wartość NULL, wywołanie będzie wyszukiwania symbolu wieloznacznego **.

dwFlags

Flagi opisujące sposób obsługi tej sesji. Te flagi można łączyć z operatory operator OR (|), są następujące:

Uwagi

Nazwać tę funkcję Państwa, aby znaleźć plik FTP.

Po wywołaniu FindFile do pobrania pierwszego pliku FTP, można wywołać FindNextFile do pobierania kolejnych plików FTP.

Omówienie CFtpFileFind |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CFtpFileFind::Find&NextFile, CFileFind

Index