CFtpFileFind::CFtpFileFind

CFtpFileFind (CFtpConnection * pConnection, DWORD dwContext = 1);

Parametry

pConnection

Wskaźnik do obiektu CFtpConnection . Połączenie FTP można uzyskać przez wywołanie CInternetSession::GetFtpConnection.

dwContext

Identyfikator kontekstu dla obiektu CFtpFileFind . Aby uzyskać więcej informacji na temat tego parametru, zobacz uwagi.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie nazywa się do konstruowania obiektu CFtpFileFind.

Wartością domyślną parametru dwContext jest wysyłany przez MFC do obiektu CFtpFileFind z obiektu CInternetSession , która utworzyła obiekt CFtpFileFind .Można zastąpić domyślną aby ustawić identyfikator kontekstu wartość Twój wybór. Identyfikator kontekstu jest zwracana do CInternetSession::OnStatusCallback zapewnienie stanu obiektu, z którym jest identyfikowany. Zobacz artykuł Pierwsze kroki w Internecie: WinInet w Visual C++ Programmer's Guide uzyskać więcej informacji dotyczących identyfikatora kontekstu.

Omówienie CFtpFileFind |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CGopherFileFind, CFileFind

Index