Członkowie klasy CFtpConnection

Budowa

CFtpConnection Obiekt CFtpConnection.

Operacje

SetCurrentDirectory Ustawia bieżący katalog FTP.
GetCurrentDirectory Pobiera bieżący katalog dla tego połączenia.
GetCurrentDirectoryAsURL Pobiera bieżący katalog dla tego połączenia jako adres URL.
RemoveDirectory Usuwa określony katalog z serwera.
CreateDirectory Tworzy katalog na serwerze.
Zmień nazwę Zmienia nazwę pliku na serwerze.
Usuń Usuwa plik z serwera.
PutFile Umieszcza plik na serwerze.
GetFile Pobiera plik z serwera połączonego
OpenFile Otwiera plik na serwerze połączonym.
Zamknij Zamyka połączenie z serwerem.

Omówienie CFtpConnection |nbsp; Bazowy klasy członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CInternetConnection

Index