CFtpConnection

Klasy MFC CFtpConnection zarówno zarządza połączenie FTP z internetowym serwerem i umożliwia bezpośrednie manipulowanie katalogów i plików na serwerze. FTP jest jednym z trzech usługi internetowe, uznane przez klas MFC WinInet.

Do komunikowania się z serwerem FTP internetowe, należy najpierw utworzyć instancję CInternetSession, a następnie Utwórz obiekt CFtpConnection . Użytkownik nigdy nie bezpośrednio; tworzenie obiektu CFtpConnection raczej wywołania CInternetSession::GetFtpConnection, która tworzy obiekt CFtpConnection i zwraca wskaźnik do niego.

Aby dowiedzieć się, jak CFtpConnection działa z innych klas MFC Internet, zobacz artykuł Internet programowania z WinInet w Visual C++ Programmer's Guide. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących komunikacji z pozostałych dwóch obsługiwanych usług, HTTP i protokołu gopher, zobacz klasy CHttpConnection i CGopherConnection.

# include lt;afxinet.h>

Członkowie klasy |nbsp; Klasa podstawowa | Wykres hierarchii

Próbki  Próbki MFC FTPTREE

Zobacz też CInternetConnection, CInternetSession

Index