CFtpConnection::SetCurrentDirectory

BOOL SetCurrentDirectory (LPCTSTR pstrDirName );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; przeciwnym razie 0. Jeśli wezwanie się nie powiedzie, funkcji Win32 GetLastError może być wywołana aby ustalić przyczynę błędu.

Parametry

pstrDirName

Wskaźnik ciąg zawierający nazwę katalogu.

Uwagi

Nazwać tę funkcję Państwa, aby zmienić na inny katalog na serwerze FTP.

Parametr pstrDirName może być albo częściowo lub w pełni kwalifikowaną nazwę pliku względem bieżącego katalogu. Odwróconej kreski ułamkowej (\) lub ukośnik (/) może służyć jako separatora katalogu dla każdej nazwy. SetCurrentDirectory tłumaczy separatory nazwa katalogu na odpowiednie znaki, zanim zostaną użyte.

Użyj GetCurrentDirectory aby określić serwer FTP bieżącego katalogu roboczego. Nie należy zakładać, że system zdalny połączył należy do katalogu głównego.

Omówienie CFtpConnection |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CInternetConnection

Index