CFtpConnection::Rename

BOOL nazwy (LPCTSTR pstrExisting, LPCTSTR pstrNew );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; przeciwnym razie 0. Jeśli wezwanie się nie powiedzie, funkcji Win32 GetLastError może być wywołana aby ustalić przyczynę błędu.

Parametry

pstrExisting

Wskaźnik ciąg zawierający nazwę bieżącego pliku, który ma być zmieniona.

pstrNew

Wskaźnik ciąg zawierający nazwę nowego pliku.

Uwagi

Nazwać tę funkcję Państwa, aby zmienić nazwę określonego pliku na serwerze połączonym.

Parametry pstrExisting i pstrNew może być albo częściowo kwalifikowaną nazwę, względem bieżącego katalogu lub w pełni kwalifikowana. Odwróconej kreski ułamkowej (\) lub ukośnik (/) może służyć jako separatora katalogu dla każdej nazwy. Zmień nazwę tłumaczy separatory nazwa katalogu na odpowiednie znaki, zanim zostaną użyte.

Omówienie CFtpConnection |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CInternetConnection

Index