CFtpConnection::Remove

Usuń BOOL (LPCTSTR pstrFileName );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; przeciwnym razie 0. Jeśli wezwanie się nie powiedzie, funkcji Win32 GetLastError może być wywołana aby ustalić przyczynę błędu.

Parametry

pstrFileName

Wskaźnik ciąg zawierający nazwę pliku, aby usunąć.

Uwagi

Nazwać tę funkcję Państwa, aby usunąć określony plik z podłączony serwer.

Parametr pstrFileName może być albo częściowo kwalifikowaną nazwę pliku względem bieżącego katalogu lub w pełni kwalifikowaną. Odwróconej kreski ułamkowej (\) lub ukośnik (/) może służyć jako separatora katalogu dla każdej nazwy. Funkcja Usuń tłumaczy separatory nazwa katalogu na odpowiednie znaki, zanim zostaną użyte.

Omówienie CFtpConnection |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CInternetConnection

Index