CFtpConnection::CreateDirectory

BOOL CreateDirectory (LPCTSTR pstrDirName );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; przeciwnym razie 0. Jeśli wezwanie się nie powiedzie, funkcji systemu Windows GetLastError może być wywołana aby ustalić przyczynę błędu.

Parametry

pstrDirName

Wskaźnik ciąg zawierający nazwę katalogu, aby utworzyć.

Uwagi

Wywołanie funkcji tego Państwa do utworzenia katalogu na serwerze połączonym.

GetCurrentDirectory umożliwia określenie bieżącego katalogu roboczego dla tego połączenia z serwerem. Nie należy zakładać, że system zdalny połączył należy do katalogu głównego.

Parametr pstrDirName może być albo częściowo lub w pełni kwalifikowana nazwa pliku względem bieżącego katalogu. Odwróconej kreski ułamkowej (\) lub ukośnik (/) może służyć jako separatora katalogu dla każdej nazwy. CreateDirectory tłumaczy separatory nazwa katalogu na odpowiednie znaki, zanim zostaną użyte.

Omówienie CFtpConnection |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CInternetConnection

Index