CFtpConnection::Close

wirtualny nieważne (Zamknij);

Uwagi

Wywołanie tej funkcji członek zamknąć połączenia z serwerem. Połączenie zostanie zamknięte przez destruktor obiektu CFtpConnection , ale należy zamknąć połączenia wyraźnie w celu uniknięcia komunikat diagnostyczny.

Omówienie CFtpConnection |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CFtpFileFind, CGopherConnection, CHttpConnection, CInternetConnection

Index