CFtpConnection::CFtpConnection

(CFtpConnection);

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie nazywa się do konstruowania obiektu CFtpConnection . Nigdy nie tworzysz obiekt CFtpConnection bezpośrednio. Zamiast tego wywołania CInternetSession::GetFtpConnection, który tworzy obiekt CFptConnection.

Omówienie CFtpConnection |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CInternetSession::GetFtpConnection, CFtpFileFind, CGopherConnection, CHttpConnection, CInternetConnection

Index