CFrameWnd::ShowOwnedWindows

void ShowOwnedWindows (BOOL bShow );

Parametry

bShow

Określa, czy własnością systemu windows mają zostać pokazane lub ukryte.

Uwagi

Nazwać tę funkcję Państwa, aby wyświetlić wszystkie okna, które są elementy podrzędne obiektu CFrameWnd.

Omówienie CFrameWnd |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index