CFrameWnd::ShowControlBar

void ShowControlBar (CControlBar * pBar, BOOL bShow, BOOL bDelay );

Parametry

pBar

Wskaźnik na pasku sterowania mają zostać pokazane lub ukryte.

bShow

Jeśli TRUE, określa, że pasek sterowania ma zostać wyświetlona. Jeśli Fałsz, określa, że pasek sterowania jest ukryty.

bDelay

Jeśli TRUE, opóźnienie wyświetlono pasek sterowania. Jeśli Fałsz, Pokaż kontroli pasek natychmiast.

Uwagi

Nazwać tę funkcję Państwa, aby wyświetlić lub ukryć pasek sterowania.

Omówienie CFrameWnd |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index