CFrameWnd::SetMessageText

nieważne SetMessageText ( LPCTSTR lpszText );

nieważne SetMessageText ( UINT nID );

Parametry

lpszText

Wskazuje ciąg, który ma być umieszczony na pasku stanu.

nID

Identyfikator zasobu ciąg ciągu, na pasku stanu.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby umieścić ciąg w okienku Pasek stanu, który ma identyfikator 0. Zazwyczaj jest to okienko po lewej stronie i najdłuższy, na pasku stanu.

Omówienie CFrameWnd |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CStatusBar

Index