CFrameWnd::SetDockState

void SetDockSt&ate (const CDockStateamp;Państwo );

Parametry

państwo

Zastosowanie zachowanego stanu okna ramki kontroli barów.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji członek stosować Państwa informacji przechowywanych w obiekcie CDockState do okna ramki kontroli pasków. Aby przywrócić poprzedni stan paski kontroli, można załadować zachowanego stanu z CDockState::LoadState lub Serialize, następnie użyj SetDockState aby zastosować go do okna ramki kontroli paski. Poprzedni stan jest przechowywany w obiekcie CDockState z GetDockState

Omówienie CFrameWnd |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CFrameWnd::GetDockState, CDockState, CDockState::LoadState, CObject::Serialize

Index