CFrameWnd::SaveBarState

nieważne SaveBarState ( LPCTSTR lpszProfileName ) Stała;

Parametry

lpszProfileName

Nazwa klucza w rejestrze systemu Windows, gdzie przechowywane są informacje o stanie lub sekcji w pliku inicjującego, lub.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do przechowywania informacji na temat każdego pasek sterowania własnością okno ramek. Informacje te mogą zostać odczytane z pliku inicjującego, przy użyciu LoadBarState. Informacje przechowywane obejmuje widoczności, orientacja pozioma/pionowa, dokowanie Państwa i położenie paska sterowania.

Omówienie CFrameWnd |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CFrameWnd::LoadBarState, CWinApp::SetRegistryKey, CWinApp::m_pszProfile&Name

Index